Beeldvormende bijeenkomst gemeenteraad 29 januari 2019

23-01-2019

Op dinsdagavond 29 januari 2019 staat er voor de gemeenteraad een informatiebijeenkomst op het programma. Deze vindt plaats in de Raadzaal, gemeentehuis Boxtel (Ingang dr. Van Helvoortstraat)

Aanvang van deze avond: 20.45 uur (ontvangst vanaf 20.30 uur in de Link).

Informatiebijeenkomst Inkoop specialistische hulp jeugd en Wmo vanaf 2020

Voor de inkoop van specialistische jeugdhulp werken we samen met 16 gemeenten in Noordoost-Brabant en voor de inkoop van specialistische hulp Wmo met 6 gemeenten in de Meierij. De twee samenwerkingsovereenkomsten lopen tot en met 31 december 2019.

Tijdens de bijeenkomst van 29 januari wordt u nader geïnformeerd over de stand van zaken en het vervolgtraject.

Bijwonen bijeenkomst

Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor raads- en steunfractieleden. Maar ook andere belanghebbenden en inwoners zijn van harte uitgenodigd aan te sluiten. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

Informatie

Meer informatie over deze avond kunt u vinden via bijgaande uitnodiging bijeenkomst 29 januari 2019 (118 KB).

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst? Neem contact op met de griffie. Dat kan telefonisch via (0411) 65 5911 of per email via griffie@boxtel.nl.