De gemeente Boxtel doet mee aan het landelijke onderzoek “Waar staat je gemeente”.

11-03-2019

Ongeveer 2.000 inwoners ontvangen een brief met een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over verschillende thema’s die te maken hebben met gemeentelijke diensten, zoals zorg, dienstverlening en de woon- en leefomgeving. Geen brief ontvangen, maar wilt u wel uw mening geven? En helpen bij de verbetering van onze dienstverlening? Vul dan de online enquête in www.r2e.nl/boxtel.

Waar staat je gemeente

Waarstaatjegemeente.nl is een landelijk platform. De Verenging Nederlandse Gemeenten (VNG) beheert en ontwikkelt de website. Deelnemende gemeenten kunnen via deze website eigen gegevens vergelijken met andere gemeenten. Verschillende rapporten maken gegevens op een overzichtelijke manier zichtbaar. Kijk voor meer informatie op de website van Waar staat je gemeente.