De Spelelier ontvangt predicaat 'Excellente School'

21-01-2019

Via de jury excellente scholen heeft De Spelelier vandaag het officiële predicaat ‘Excellente School’ mogen ontvangen. Als gemeente Boxtel zijn wij hier ontzettend trots op! Van harte gefeliciteerd met het verdiende predicaat, namens de burgemeester en wethouders!

De toekenning van het predicaat Excellente School betekent dat een school (of schoolsoort) onderwijs biedt van goede kwaliteit en zich daarnaast onderscheidt van andere goede scholen door te excelleren met een specifiek profiel.

Het excellentieprofiel van De Spelelier: "Leren in verbinding: vakoverstijgend, breinvriendelijk onderwijs gericht op brede, optimale ontwikkeling, betrokkenheid en een onderzoekende leerhouding".

De Spelelier biedt kinderen een brede ontwikkeling en betekenisvol, breinvriendelijk onderwijs. Daarbij werkt de school vakoverstijgend. Dit is binnen de hele school te zien maar vooral ook binnen de groepen 5t/m 8 waar de werkwijze STEAM is genoemd. STEAM staat voor Science, Technology, Engeneering, Art en Mathematics. Onderwerpen worden thematisch aangeboden vanuit de volgende gebieden: wetenschap, techniek, construeren, kunst en reken- en wiskunde activiteiten.

De kinderen behalen goede leerresultaten en krijgen een optimale ontwikkeling en zijn enthousiast en betrokken bij hun eigen leerproces. Ze ontwikkelen een onderzoekende leerhouding en beschikken uiteindelijk over vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn.

De Spelelier ziet dit predicaat ‘Excellente School’ als stimulans om het eren in verbinding nog rijker neer te zetten. De school blijft richten p de onderwijskwaliteit en op alle vaardigheden en kennis die e leerlingen nodig hebben nu en in de toekomst.