Het Bomencafé - Denk ook mee over het nieuwe bomenbeleid

boom

31-01-2019

Wat vindt u belangrijk bij het opstellen van nieuw bomenbeleid? Binnen de gemeente Boxtel wordt het bestaande bomenbeleid vernieuwd. De laatste jaren is veel veranderd op het gebied van duurzaamheid, de (maatschappelijke) waarde van bomen, klimaatverandering en het tegengaan van overlast. Dat betekent dat er veel kansen zijn om op een nog betere manier met onze bomen om te gaan. Reden genoeg om nieuw beleid op te stellen, afgestemd op thema’s die voor ons allemaal belangrijk zijn. Daarom nemen wij uw mening graag actief mee bij het opstellen van het nieuwe bomenbeleid. 

Graag nodigen wij u uit om aan te sluiten bij het boomcafé op  woensdagavond 20 februari 2019. Tijdstip: 19.30-22.00 uur. Locatie: Gemeenschapshuis De Rots, Nieuwe Nieuwstraat 7, Boxtel. 

Samen met u  zoeken we naar manieren om het bomenbeleid van de toekomst nóg beter te maken. Door aan te sluiten bij de themahoeken wordt u uitgedaagd om mee te denken over: 

• Waar bomen op de juiste plek staan

• Het verminderen van overlast door bomen

• Het vergroten van de waarde van bomen

• Hoe we in de toekomst met bomen om moeten gaan

De resultaten van het boomcafé worden daarna meegenomen in de uitwerking van het bomenbeleid. Zo maken we beleid waarin uw ervaringen en meningen samen met die van ons worden ingezet voor een nog prettigere gemeente. In de zomerperiode zullen we weer een boomcafé organiseren om te laten zien wat we met de resultaten van het eerste boomcafé hebben gedaan. U krijgt inzicht in het concept bomenbeleidsplan en kunt daar dan natuurlijk ook op reageren.  Uiteindelijk moet het nieuwe bomenbeleid eind dit jaar klaar zijn. 

In het bomenbeleid leggen we vast wat we belangrijk vinden als het gaat om de bomen in de gemeente  en hoe we daarmee omgaan in de praktijk.