Horeca Boxtel in carnavalsweekend tot 03.00 uur open

07-02-2019

De kroegen in Boxtel mogen bij wijze van proef met carnaval weer tot 03.00 uur open. Het verlengde sluitingsuur geldt voor de vrijdag-, de zaterdag- en de zondagavond. Dit voornemen heeft waarnemend burgemeester Fons Naterop bekend gemaakt na overleg met de politie en de horecaondernemers.

Uitdrukkelijk voorbehoud

Burgemeester Naterop maakt wel een uitdrukkelijk voorbehoud voor de langere openstelling in het carnavalsweekend. “Als de openbare orde en veiligheid het niet toelaat, dan kan het betekenen dat het alsnog niet doorgaat. Uitgaan in Boxtel moet namelijk veilig en verantwoord kunnen. Dat is in het belang van iedereen. Van de gemeente, de politie en de horecaondernemers, maar ook van de jongeren zelf en van hun ouders. Ik wil dus komende weken geen incidenten meer zien zoals die van anderhalve week geleden op de Markt. Als die er wel zijn, dan kan ik een openstelling tot 03.00 uur niet toestaan.”

Nieuw convenant

Van een echte verruiming van de sluitingstijd naar 03.00 uur kan pas weer sprake zijn als er een nieuw convenant is gesloten tussen de horecaondernemers, de politie en de gemeente. Dat convenant is nog niet af. De burgemeester constateerde echter dat de horecaondernemers constructief meegewerkt hebben aan het opstellen van een nieuwe overeenkomst die inmiddels op hoofdlijnen klaar is. Ook heeft de burgemeester laten meewegen dat horecaondernemers zelf ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uitgaan in Boxtel veilig is. 

Duidelijke spelregels

De burgemeester hecht veel waarde aan een nieuwe overeenkomst tussen horeca, politie en de gemeente, omdat het huidige convenant uit 2009 gedateerd is. Om diezelfde reden gaat de burgemeester ook de exploitatievergunningen aanpassen. “Het gaat erom dat we heldere en duidelijke spelregels vastleggen voor een gemeente van 32.000 inwoners, die passen bij de huidige tijd.”