Markante esdoorn Stationsstraat wordt binnenkort gerooid

09-04-2019

De gemeente rooit maandag 15 april de markante suikeresdoorn. Voor degene die deze boom niet direct iets zegt, deze staat voor de Rabobank aan de Stationsstraat in Boxtel. De boom oogt nog groen, maar is helaas zo ver ingerot dat het risico dat de boom vlak boven de grond afbreekt te hoog is geworden. 

De boom is helaas niet meer te redden
De suikeresdoorn is al langere tijd aangetast door dikrandtonderzwam. Deze zwam verandert de houtstof in de boom in een witte sponsachtige substantie. Dit zorgt ervoor dat de boom stevigheid verliest en kan breken. Er zijn helaas geen mogelijkheden om de zwamaantasting te bestrijden of weg te halen. In december 2017 is de binnenkant van de boom in beeld gebracht. De holtes die door de rottingen waren veroorzaakt, lagen toen nog binnen veilige grenzen. In november 2018 is de boom opnieuw gecontroleerd. De opening van de ingerotte holte in de boom bleek inmiddels 27% groter te zijn dan de veilige ondergrens. De boom kan bij dit formaat holte omvallen. Het kleiner snoeien van de kroon kan wat gewicht weghalen van de zwakke stam maar er blijft ten alle tijde een groot risico op stambreuk op maaiveldhoogte.

Herplanting
Gezien de plaats van de suikeresdoorn in een druk winkelgebied voelen wij ons genoodzaakt deze boom te rooien. De herplant die gekoppeld is de verleende vergunning, nemen we mee in de plannen voor een herinrichting van de Stationsstraat.