Opfrisdag Verkeer voor fietsers en scootmobielers

11-04-2019

Op vrijdag 26 april 2019 organiseert de KBO Boxtel een Opfrisdag Verkeer voor fietsers en scootmobielers met als thema Rij veilig en mobiel. Deze infodag vindt plaats in De Walnoot aan het Reginahof 1 en begint om 9.45 uur. Het doel van deze dag is een veilige mobiliteit in standhouden of verbeteren, het opfrissen van de verkeersregels en het uitwisselen van ervaringen. 

Op deze dag staan drie informatiebijeenkomsten op het programma:

1. Theoretische verkeerskennis opfrissen 

2. Informatie over de huidige ontwikkeling van fietsen en scootmobielen 

3. Praktijkles.

 

Het programma op 26 april 2019 ziet er als volgt uit:

-9.45 uur  Ontvangst met koffie/thee en indeling van de deelnemers in 3 groepen

-9.55 uur   Opening door Wim van Erp namens kring KBO Boxtel

-10.00 uur De deelnemers verdelen zich over de 3 informatiebijeenkomsten

-11.00 uur Wisselen van de groepen

-11.45 uur Gezamenlijke lunch

-12.30 uur Laatste wisseling van de deelnemers

-13.15 uur Start van het rondje Boxtel op de fiets

-14.30 uur Nabespreking: Welke problemen komen wij tegen?

            Welke adviezen hebben wij voor de gemeente?

-15.00 uur Afsluiting met een drankje

Kosten en aanmelden

De kosten bedragen € 2.- per deelnemer inclusief koffie /thee en lunch.
Aanmelden graag voor 20 april 2019 bij:

-Henk Sturkenboom, telefonisch via (0411) 67 78 63 of via e-mail henksturkenboom49@gmail.com 
-Henk van Uden, telefonisch via (0411) 68 56 44 of via e-mail henkenjeanne@kpnplanet.nl
-Sina van Alphen, telefonisch via (0411) 68 92 85 of via e-mail sinavanalphen@solcon.nl