Opfrismiddag verkeerstheorie voor 50-plussers op 22 februari

14-02-2019

Op vrijdag 22 februari is er een opfrismiddag verkeerstheorie voor 50-plussers georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor alle mensen die deelnemen aan het verkeer.

Het doel van deze middag is:

  • Een veilige mobiliteit in de stad houden of verbeteren.
  • Het opfrissen van de verkeersregels.
  • Het uitwisselen van ervaringen en het wegnemen van onzekerheden.

Het programma van de middag:

  • 13.15 uur: ontvangst met koffie
  • 13.30 uur: opening door Wim van Erp namens seniorenvereniging KBO Boxtel
  • 13.35 uur: verkeerstheorie door mevrouw Selsing, docent verkeerstheorie rijexamen
  • 14.30 uur: pauze
  • 14.45 uur: theorie-examen voor rijbewijs
  • 15.15 uur: bespreking van resultaten en problemen en vragen van de deelnemers
  • 16.00 uur: sluiting en uitreiking van het boekje met de nieuwste verkeersregels/-borden

Kosten van deze middag: €2,-

U bent van harte welkom op 22 februari om 13.15 uur in De Walnoot, Reginahof 1 in Boxtel.