Verkeerssituatie rond de Markt

10-01-2019

Het is wennen, de nieuwe verkeerssituatie rondom de Markt. Wethouder Eric van den Broek: “Deze geluiden bereiken ons sinds de opening van de heringerichte Markt op 16 december jl. Op de eerste plaats is het natuurlijk ook wennen. Het zijn best grote wijzigingen in een situatie die jarenlang anders was. En dus zal het ook even tijd nodig hebben voor iedereen gewend is.”

De wijzigingen rondom de Markt houden in dat de rijrichting omgekeerd en volledig éénrichtingverkeer is geworden. De afgelopen tweeënhalve week heeft ons in ieder geval geleerd dat er op dit moment nog extra maatregelen nodig zijn om de situatie te verduidelijken. Die komen er op korte termijn. Zo denken we aan tijdelijke extra wegmarkeringen en een aantal fysieke maatregelen om de verkeersinrichting te verduidelijken.

De nieuwe verkeersituatie
Met de auto rijdt u vanaf de Dr. Van Helvoortstraat via de Rozemarijnstraat naar de Markt en naar de Clarissenstraat. De Markt kunt u via de nieuwe situatie alleen nog maar verlaten via de Clarissenstraat. U kunt dus niet meer met de auto vanaf de Clarissenstraat naar de Markt en de Oude Kerkstraat rijden.

Voetgangersgebied
De Kruisstraat en de Rechterstraat tussen de Zwaanse Brug en de Rozemarijnstraat, zijn in de nieuwe situatie afgesloten voor autoverkeer. Hier kunt alleen nog maar te voet of met de (snor)fiets doorheen.

Parkeren
De Markt heeft na de herinrichting 15 parkeerplaatsen beschikbaar. Op het binnenterrein bij het gemeentehuis én op het Zusterspad/Mgr Bekkerstraat zijn ter compensatie in totaal  62 extra parkeerplaatsen aangelegd. Vanaf deze parkeerplaatsen kunt u via het Januspad of het Magdalenapad bij de VVV naar de Markt lopen.

Handhaving
De boa’s (handhavers) wijzen mensen op dit moment nog op de nieuwe situatie. Op zeer korte termijn gaan zij over tot het uitdelen van bekeuringen.

Servicepunt
Ziet u verbeterpunten betreft de nieuwe verkeerssituatie? Bel dan het servicepunt openbare ruimte op telefoonnummer (0411) – 65 59 44. Het servicepunt is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 8.30u tot 17.00u. Op vrijdag van 8.30u tot 16.00u.