Qiy

Meer informatie

Website Qiy

 

 

Qiy: meer gemak, veiligheid en privacy voor u!

Wij vinden het belangrijk dat burgers weer controle krijgen over hun eigen gegevens en daarom ondersteunen wij de Qiy Foundation. Deze stichting werkt aan een nieuwe en veilige manier van internetten. Qiy stelt uw privacy op internet centraal en biedt mogelijkheden om veilig en eenvoudig online zaken te doen. De gemeente Boxtel wil daarom een proef starten die is gebaseerd op het Qiy Afsprakenstelsel. Met de proef willen we aantonen dat inwoners op deze wijze eenvoudig kunnen beschikken over betrouwbare gegevens rechtstreeks uit de gemeentelijke basisregistratie. Met die gegevens kunnen ze bijvoorbeeld bewijzen dat ze ouder zijn dan 18 of dat ze op een bepaald adres wonen.

In de proef wordt gebruik gemaakt van een app met de naam Dappre. Deze werkt op basis van het Qiy Afsprakenstelsel. Dit werkt als volgt: een ambtenaar van de gemeente stelt de identiteit van de burger vast. Daarna hoeft de inwoner zelf alleen een QR-code te scannen met de app vanaf een meekijkscherm om voortaan eenvoudig te kunnen beschikken over zijn of haar actuele en gevalideerde persoonsgegevens. Zo krijgen burgers de controle terug over hun eigen gegevens en kunnen ze zelf beslissen met wie ze bepaalde gegevens willen delen!

Qiy Foundation

De Qiy Foundation is een onafhankelijke organisatie die een infrastructuur ontwikkeld heeft waar jouw persoonlijke Qiy domein deel van uitmaakt. Deze infrastructuur wordt het Qiy Trust Framework genoemd. Ga naar de website Qiy voor meer informatie over de Qiy Foundation.