Ter inzage

Zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift indienen?

Wilt u een zienswijze, een bezwaarschrift of een beroepschrift indienen? Lees dan meer over de procedures.

Via de receptie van het gemeentehuis of in de Openbare Bibliotheek in Boxtel kunt u openbare stukken inzien.

Raadplegen bekendmakingen

Vanaf 1 januari 2014 vindt u de bekendmakingen van gemeente Boxtel alleen nog maar op de website Overheid.nl via Officiële Bekendmakingen.

Zoeken naar bekendmakingen

Op officielebekendmakingen.nl kunt u kiezen voor 'zoeken in Officiële Bekendmakingen'. U kunt dan zoeken op woord, publicatiedatum of onderwerp.
Naar de zoekdienst voor officiële bekendmakingen

E-mailservice bekendmakingen

U kunt zich ook aanmelden voor de e-mailservice van Overheid.nl. U ontvangt dan per e-mail berichten over uw buurt.
Aanmelden voor de e-mailservice

Verkeersbesluiten 

Verkeersbesluiten maken wij vanaf 1 januari 2013 (verplicht) bekend in de Staatscourant.
Ga naar onze bekendmakingen in de Staatscourant

Ter inzage via de receptie van het gemeentehuis/deze website

    Concept Woonvisie 2016-2025

    • Concept Woonvisie (2.0 MB)
    • Verwijzingen bij concept Woonvisie (575 KB)
    • In de concept woonvisie gaat het om de visie op het wonen in de gemeente Boxtel voor de komende jaren. In de visie worden vrijwel geen concrete acties of projecten omschreven. We gaan zo snel mogelijk aan de slag om de visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Dit betekent dat we jaarlijks een woonagenda gaan opstellen. Hierin formuleren wij concrete actiepunten. De woonagenda evalueren we jaarlijks en maken we concreet voor de komende jaren.

    Burgemeestersbesluit tijdelijk cameratoezicht beperkt gebied in de directe omgeving van de Markt tijdens de Kermis Boxtel 2016 (197 KB)