Verkeershinder gemeente Boxtel

Volg ons via social media!

Op deze website vindt u actuele informatie van de gemeente Boxtel. Maakt u gebruik van social media? Via Facebook en Twitter houden wij u ook op de hoogte van het laatste nieuws. 
Meer over gemeente Boxtel en social media

Meer over verkeer en vervoer

Op deze website kunt u onder 'Leven en Wonen' meer lezen over verkeer en vervoer in gemeente Boxtel.

Haalmeeruitdeweg.nl

Het wordt steeds drukker op de wegen in Brabant. Daardoor neemt ook de verkeershinder door wegwerkzaamheden toe. Om u als weggebruiker goed te informeren is de website www.haalmeeruitdeweg.nl in het leven geroepen. Een website met actuele informatie over de wegwerkzaamheden in Brabant. Ook de gemeente Boxtel doet daaraan mee. Op de website vindt u het volgende:   

  • Overzichtskaart
    Op de website vindt u op één handige kaart de wegwerkzaamheden, evenementen die mogelijk hinder veroorzaken en eventuele omleidingroutes in Brabant. U klikt bovendien gemakkelijk door naar meer informatie over de werkzaamheden en evenementen. Zo kunt u een bewuste keuze maken over uw vertrektijd, route en vervoermiddel. En dat zorgt er weer voor dat onze provincie bereikbaar blijft. Het heeft bovendien een positief effect op het milieu en de verkeersveiligheid in Brabant.
  • Waarschuwingsservice
  • Via de website of uw mobiele telefoon kunt u zich bovendien aanmelden voor de waarschuwingsservice via sms of email. U ontvangt dan gratis een email of sms over de werkzaamheden en evenementen op de door u geselecteerde trajecten of regio’s. Sms 'wegwerk aan' naar 3010.