Verkiezingen 2019

Woensdag 20 maart 2019 mogen we weer stemmen. Dan vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap. U mag stemmen als u 18 jaar of ouder bent en u de Nederlandse nationaliteit bezit.

Verkiezingen Provinciale Staten

Eens in de vier jaar vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Dan kiezen we de leden van het algemeen bestuur van de Provinciale Staten. Het algemeen bestuur stelt het beleid vast en controleert de uitvoering van het beleid. 
Meer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen 2019

Verkiezingen Waterschap

Eens in de vier jaar vinden de verkiezingen voor het Waterschap plaats. Dan kiezen we de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap. Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het Waterschap het werk goed uitvoert.
Meer informatie over de Waterschapsverkiezingen 2019

Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Eens in de vijf jaar kiezen we de leden van het Europees Parlement. De burgers kiezen dan wie hen in het Europees Parlement gaat vertegenwoordigen. Woont u in Nederland en heeft u de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie? U kunt ervoor kiezen om dan in Nederland te stemmen. Hiervoor moet u zich wel vóór 9 april 2019 registreren.
Meer over stemmen in Nederland voor Europees Parlement

 

Het laatste nieuws over de verkiezingen