Identiteitsbewijs verplicht

U moet naast uw stempas een geldig identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Zonder identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee.

Bij de Provinciale staten en Waterschapsverkiezingen mag u een identiteitsbewijs gebruiken dat maximaal 5 jaar verlopen is op 20 maart 2019, de dag van de stemming. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waarop staat “geldig tot 20 maart 2014” of elke latere datum. 

Informatie van de Kiesraad

Identiteitsbewijzen bij onderhandse volmacht

Als u een onderhandse volmachtstem voor iemand uitbrengt, moet u ook een kopie van het geldige identiteitsbewijs van uw volmachtgever tonen. Ook in dit geval mag dit een identiteitsbewijs zijn dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen is. Zonder dit bewijs of een kopie van dit bewijs mag u de volmachtstem niet uitbrengen.

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs? Vraag dan tijdig een nieuwe aan bij de balie Burgerzaken van de gemeente. Reken op minimaal 5 werkdagen voordat u in het bezit bent van het nieuwe identiteitsbewijs.

Geen identiteitsbewijs?

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u geen identiteitsbewijs aanvragen? U kunt dan besluiten iemand schriftelijk te machtigen om namens u te stemmen. In dat geval controleert de gemeente uw persoonsgegevens in de Basisregistratie personen. U kunt een aanvraag voor een schriftelijke volmacht indienen tot en met 15 maart 2019. Deze aanvraag moet zowel door u als door de gemachtigde zijn ondertekend.

Identiteitsbewijs kwijt of gestolen

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt, of is het gestolen? U kunt dan uw stem uitbrengen door een (kopie van de) vermissingsverklaring te tonen die is opgemaakt bij de gemeente. (Als u uw identiteitsbewijs kwijt bent hoeft u sinds december 2013 niet langer een proces-verbaal te laten opmaken bij de politie. In plaats daarvan wordt er bij de gemeente een vermissingsverklaring opgemaakt.)

Daarnaast moet u een ander pasje of document, voorzien van uw naam en foto, tonen bij het stembureau. Daarmee kan het stembureau u tot de stemming toelaten.

Datzelfde geldt als u iemand gemachtigd heeft en u uw identiteitsbewijs kwijt bent of deze is gestolen.