Stemmen vanuit het buitenland

Als een Nederlandse kiezer in het buitenland verblijft, kan hij alleen stemmen voor de provinciale statenverkiezing en/of waterschapsverkiezing als hij staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Machtigen

Als een kiezer die in Nederland woont, vanwege een kort verblijf in het buitenland niet zelf kan stemmen, dan kan hij iemand anders machtigen om voor hem te stemmen bij volmacht.
Meer informatie over machtigen

Als een kiezer met de Nederlandse nationaliteit zijn werkelijke woonplaats heeft in het buitenland en niet meer in Nederland staat ingeschreven in de BRP, dan heeft hij geen stemrecht voor de provinciale statenverkiezing en/of waterschapsverkiezing.