Stempas

Uiterlijk 6 maart 2019 moeten de stempassen bij de kiezers bezorgd zijn. De stempas is zowel een 'bewijs van uitnodiging' als het exclusieve bewijs van uw kiesgerechtigdheid. Het bezit van deze pas vormt voor het stembureau het bewijs dat u uw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht.

De stempas is voorzien van echtheidskenmerken en een uniek nummer. Met de stempas kunt u binnen Boxtel zelf bepalen in welk stembureau u uw stem uitbrengt. Zonder stempas (en identiteitsbewijs) kunt u niet stemmen.

Geen stempas?

Mocht u uw stempas kwijtraken (of niet hebben ontvangen) dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Mondeling aanvragen

U kunt uiterlijk 19 maart 2019 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij een speciaal hiervoor ingerichte balie in de publiekshal van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor géén afspraak te maken. U moet u bij deze balie identificeren met een geldig identiteitsdocument. Uw identiteitsbewijs mag dus niet verlopen zijn.

Schriftelijk aanvragen

Schriftelijke aanvragen moeten wij uiterlijk 5 dagen voor de stemming hebben ontvangen. Dat is voor de verkiezingen dus uiterlijk 15 maart 2019. Bij een schriftelijke aanvraag moet u een kopie van een geldig legitimatiebewijs toevoegen. 

In Boxtel mag u ook een nieuwe stempas aanvragen via verkiezingen@boxtel.nl. Ook hiervoor geldt dat u een kopie van een geldig legitimatiebewijs moet toevoegen en dat u uw verzoek uiterlijk 15 maart 2019 bij ons moet indienen.

Belangrijk om te weten

Als u eenmaal een vervangende stempas heeft ontvangen, kunt u alleen met deze vervangende stempas gaan stemmen. Als u de oorspronkelijke stempas alsnog vindt (of later per post ontvangt), dan kunt u met die oorspronkelijke stempas niet meer gaan stemmen, omdat deze ongeldig is verklaard.