Opvang vluchtelingen

Veelgestelde vragen over vluchtelingen

Bijeenkomst 25 april 2016

Op maandag 25 april kwamen zo’n 50 vertegenwoordigers van (sport)verenigingen en organisaties met een grote (netwerk)rol in de samenleving naar het gemeentehuis. Tijdens deze avond werd gesproken over opvang van vluchtelingen en de gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze mensen vooruit te helpen.  
Bekijk het beknopte overzicht van alle ontvangen tips (183 KB)

Ideeën of suggesties over opvang? Vragen?

Heeft u in de tussentijd zelf ideeën of suggesties over de opvang in onze gemeente? Deel ze! Laat weten hoe u erover denkt. Stuur een e-mail naar welkominboxtel@mijngemeentedichtbij.nlof deel uw mening via Twitter: www.twitter.com/boxtel.

We doen het samen in Boxtel!

Alle provincies in Nederland hebben van het Rijk een taakstelling ontvangen voor de opvang van vluchtelingen. De Commissaris van de Koning wil dat iedere subregio met een plan van aanpak komt. Binnen de Brabantse aanpak vluchtelingen is inmiddels een werkwijze ontwikkeld die uitgaat van een gezamenlijke aanpak van overheden, organisaties, inwoners en organisaties. Op 13 mei 2016 is een gezamenlijk plan gepresenteerd. Passend bij iedere gemeente en in overleg ontstaan met alle partners die binnen deze opgave samenwerken.

Laatste nieuws over opvang vluchtelingen