Natuurspeelplek Park Oosterhof

Eind 2019 is in samenwerking met de initiatiefnemers, gemeente Boxtel en Stichting Wijkorgaan Boxtel Oost de natuurspeelplek in Park Oosterhof aangelegd.

Natuurspeelplek in Boxtel-Oost

Het initiatief om een natuurspeelplek aan te leggen sluit goed aan op de wijkvisie in Boxtel-Oost en het daaruit voortgekomen wijkontwikkelingsplan. Dit plan gaat bijvoorbeeld onder andere over het verbeteren van de uitstraling en het gebruik van de openbare ruimte, waaronder het park. De aanleg van deze speelplek is mede mogelijk gemaakt door een sponsoring van de Rabobank Hart van de Meierij.