Meewerkend Boxtel

Inhoudsopgave

Aanvullende informatie

 • Datum
  28 juni 2016
 • Ondertitel
  Vastgesteld door de gemeenteraad
 • Opdrachtgever
  Gemeente Boxtel
 • Auteurs
  Roeland Kreeft (Companen)
  Bram Klouwen (Companen)
 • Projectnummer
  757.100

INHOUD

 1. Inleiding
 2. Actuele stand van zaken wonen
  1. Inleiding
  2. De Boxtelse woningmarkt
  3. Verschuiving in de vraag: van kopen naar huren
  4. Veranderingen in wetgeving en rijksbeleid
 3. Opgaven voor het gemeentelijk woonbeleid
  1. Opgaven voor het wonen in Boxtel
  2. Opgave 1: Een betaalbare woning voor ieder huishouden
  3. Opgave 2: Verbeteren kwaliteit, de geschiktheid en de duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad
  4. Opgave 3: Huisvesting bijzondere (zorg)doelgroepen
  5. Opgave 4: Vraaggericht bouwen met oog voor de toekomst
  6. Opgave 5: Boxtel aantrekkelijke woongemeente
 4. Doelen en ontwikkelingsrichtingen