Adresonderzoek

De komende tijd onderzoeken medewerkers van de gemeente Boxtel de juistheid van adresgegevens. Dit gebeurt in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

Dit project is een samenwerkingsverband van vijf ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en hun uitvoeringsorganisaties, zoals SVB, DUO, Politie en Belastingdienst. Op dit moment zijn er adresonderzoeken in meer dan 225 gemeenten.

Het adresonderzoek wordt gedaan op basis van signalen van de gemeente of van andere overheden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van overbewoning. Dit levert een beperkt aantal adressen op. Na administratief onderzoek kunnen ambtenaren een huisbezoek doen op sommige van die adressen.

Doel

Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen.

Controle en huisbezoek

In het onderzoek wordt gecontroleerd of de gegevens in de BRP kloppen. Tijdens het onderzoek kan besloten worden dat het nodig is om op huisbezoek te gaan. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de juistheid of volledigheid van uw adresinschrijving, uw inkomen of uw woonsituatie.

Andersom kunt u als bewoner aan de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. Bijvoorbeeld als op uw adres personen staan ingeschreven die daar niet meer wonen, of omdat zij uw adres ongewenst gebruiken als postadres.

Legitimatie

Als de ambtenaren bij u aanbellen, moeten zij direct hun legitimatiebewijs aan u tonen. Als er mensen bij u aanbellen die dit niet direct doen, vraag er dan naar. Als zij zich niet legitimeren, laat hen dan ook niet binnen.

Aan de voordeur vertellen de ambtenaren waarom zij langskomen en vragen zij u om enkele vragen te beantwoorden. Dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten.

Geen toestemming

Als u geen toestemming geeft, gaan de ambtenaren weg. Dit kan wel gevolgen voor u hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het onderzoek naar uw woonsituatie op een andere manier wordt voortgezet, of dat uw uitkering of toeslag wordt opgeschort of beëindigd.

In sommige gevallen komt het voor dat de ambtenaren een speciale machtiging hebben om binnen te treden, ook als u dat niet wilt. Zij moeten die machtiging dan aan u tonen.

Meer informatie

Heeft u vragen over het adresonderzoek of het huisbezoek? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0411 - 65 59 11.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.