Seniorenraad Boxtel

Contactgegevens

 
Postadres Seniorenraad
Halderheiweg 25
5282 SN Boxtel
seniorenraadboxtel@mail.com

Documenten

De Seniorenraad Boxtel is een onafhankelijk adviesorgaan van ouderen dat op basis van deskundigheid en ervaring is samengesteld. De doelstelling van deze raad is het behartigen van belangen van ouderen bij de plaatselijke overheid en ander organisaties. De Seniorenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat de belangen van ouderen raakt.

Wie zit er in de Seniorenraad?

De Seniorenraad bestaat uit vrijwilligers ouder dan 55 jaar, met belangstelling, ervaring en kennis op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Maar ook van alle andere relevante onderwerpen die belangrijk kunnen zijn voor ouderen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingen binnen de Wmo.

De Seniorenraad vergadert tien keer per jaar op de tweede dinsdag van de maand. Medewerkers van ContourdeTwern en van de gemeente zijn ter informatie en ondersteuning aanwezig.

Wat doet de Seniorenraad?

De Seniorenraad heeft een goed ouderenbeleid voor alle ouderen in Boxtel voor ogen. Daarbij spelen de veranderingen binnen de Wmo een belangrijke rol. De Seniorenraad zal deze veranderingen volgen in algemene zin en specifiek binnen de gemeente Boxtel. De speerpunten zijn:

  • De ontwikkelingen rondom een wijkgerichte aanpak. Ieder lid van de Seniorenraad volgt de ontwikkelingen binnen de wijk waarin hij of zij woont
  • Monitoren van de uitvoering van de 4 decentralisaties door de gecontracteerde zorgaanbieders en de gevolgen daarvan voor de cliĆ«nten in de gemeente Boxtel
  • Ouderenmishandeling
  • Een steeds terugkerend speerpunt blijft de projectgroep WoonWijs met alle deelprojecten
  • Het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid

De Seniorenraad participeert samen met de KBO-afdeling Boxtel in het Platform Wonen Ouderen. Binnen dit platform wordt alles gevolgd wat met wonen voor senioren te maken heeft. De Seniorenraad neemt ook deel aan de projectgroep WoonWijs waaraan ook de ouderenorganisaties KBO-Boxtel, KBO-Liempde, Stichting BOL, ContourdeTwern en de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente deelnemen.