Beleidsdocumenten

DocumentenBijlagenData

Afhankelijk Wonen (mantelzorg) (28 KB)

Juni 2008

Afvalstoffenplan (439 KB) 

Maart 2011

Algemene garantie- en geldleningsvoorwaarden (110 KB)Maart 1996

Archeologiebeleid (2.4 MB)

April 2013

Actieplan bescherming van de grauwe klauwier (2.9 MB) 

Mei 2009

Bomenbeleidsplan

Januari 2007

Bodembeleid (5.0 MB)

December 2011

Boxtel Energie Neutraal 2040 (1.0 MB)

September 2011

Brandveiligheid en Hulpverlening (247 KB)

Mei 2005

Buitensportaccommodaties (privatisering) (308 KB)

April 2014

Cultuurbeleid (19.2 MB)

Juni 2017

Detailhandel en horeca (1.5 MB)

Maart 2015

Digitale vervanging (914 KB)

Juli 2017

Duurzame Ontwikkeling (1.4 MB)

Oktober 2008

Economische agenda Duurzaam Creëren (2.9 MB)

2016 - 2021

Erfgoednota (794 KB) 

April 2009

Evenementenvergunningen voor de Markt van Boxtel (367 KB)

Februari 2014

Externe Veiligheid (907 KB)

Oktober 2010

Fietsplan Boxtel (1.9 MB)

Augustus 2010

Fietsvisie Boxtel (106 KB)

2010

Foto van Boxtel (3.2 MB)

2008

Gelden Velder (544 KB)

Maart 2010

Geluidshinder (4.7 MB) (Beleid hogere grenswaarden)

Januari 2008

Gemeenschapshuizen (151 KB)

 

Augustus 2009

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) (4.4 MB)

November 2008

Groenconvenant 

Maart 2008

Grondbeleid (696 KB)

Juni 2016

Grondprijzenbrief (61 KB)

Juli 2011

Handboek Bestemmingsplannen (713 KB)

Januari 2015

Handhavingsbeleid omgevingsrecht (378 KB)

2015

Handreiking kwaliteitsverbetering Buitengebied (2.6 MB)

 

Juni 2014

Herstelplan Processiepark (9.8 MB)

Juli 2011

Hondenuitlaatbeleid (3.8 MB)

Augustus 2009

Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten

Mei 2013

Integraal Jeugdbeleid (408 KB)

Mei 2002

Integrale Veiligheid (1.2 MB)

September 2015

Kunst in de openbare ruimte (onderhoudsplanning)

April 2017

Lokaal beleidsplan Jeugd (313 KB)

2015

Luchtkwaliteitsplan (1.1 MB)

Mei 2011

Maatschappelijk Welzijn (2.2 MB)

September 2009

Onderwijshuisvestingsplan (75 KB)

November 2011

Ontwikkelingsplan Ladonk (6.7 MB)

September 2011

Parkeernormen binnen de bebouwde kom (56 KB)Maart 2007

Prestatiecontract 'Samen werken aan een duurzaam en vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel' 2012-2015 (788 KB)

Juli 2012

Rioleringsplan (14.0 MB)

November 2015

Schulddienstverlening (35 KB)

Maart 2013

Sparrenrijk (3.8 MB) (beheerplan)

April 2010

Speelruimteplan (5.5 MB)

September 2008

Sportnota (3.7 MB)

Maart 2011

Strategische Visie Boxtel 2020 (176 KB)

Juni 2009

Structuurvisie

Juni 2011

Toeristisch-recreatieve visie (15.2 MB)

2011

Vrijwilligersbeleid (2.3 MB)

November 2011

Watervisie (1.4 MB)

Maart 2010

Wijkvisie Boxtel Oost (4.6 MB)

Juni 2011

Woonkeur (39 KB)

December 2011

Woonvisie (9.6 MB)

 

Juni 2016