Beleidsdocumenten

DocumentBijlagenDatum

Afhankelijk Wonen, beleidsnota (28 KB)

Juni 2008

Afvalstoffenplan 2011-2014 (439 KB)

Maart 2011

Archeologiebeleid gemeente Boxtel - beleidsnota (2.4 MB)

Biodiversiteit - bescherming van de grauwe klauwier (2.9 MB) 

Mei 2009

Bomenbeleidsplan: 

Januari 2007

Bodembeleid (5.0 MB)

December 2011

Boxtel Energie Neutraal 2040 (1.0 MB)

September 2011

Brandveiligheid en hulpverlening 2005 - 2008 (247 KB)

Mei 2005

Buitensportaccommodaties, privatisering (308 KB) (visiedocument)

15 april 2014

Detailhandels- en horecavisie - definitief (1.5 MB)

Digitale vervanging (handboek) (914 KB)

17 juli 2017

Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2009-2015 (1.4 MB)

Oktober 2008

Erfgoednota (794 KB) 

April 2009

Evenementenbeleid Markt Boxtel (367 KB)

Februari 2014

Externe Veiligheid (907 KB)

Indicatieve risicocontouren en gebiedstypen (1.6 MB)

Oktober 2010

Fietsbeleid Boxtel Bicycle (1.9 MB)

Augustus 2010

Fietsvisie Boxtel Bicycle (106 KB)

2010

Foto van Boxtel 2010 (3.2 MB)

Gelden Velder (544 KB)

Maart 2010

Geluidhinder (916 KB)

Collegebesluit beleid hogere grenswaarden Gemeente Boxtel (221 KB)

Aanvraagformulier ontheffingen Wet geluidhinder Gemeente Boxtel (345 KB)

Gemeenschapshuizen (151 KB)

 

Augustus 2009

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) 2008-2010 (4.4 MB)

November 2008

Groenconvenant 

Maart 2008

Grondbeleid (696 KB)

Juni 2016

Grondprijzenbrief 2011 (61 KB)

Juli 2011

Handboek Bestemmingsplannen

Januari 2015

Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2015-2018 (378 KB)

Uitvoeringsprogramma omgevingsrecht 2015 (326 KB)

2015

Handreiking Kwaliteitsverbetering Buitengebied Boxtel (2.6 MB)

 

Juni 2014

Herstelplan Processiepark (9.8 MB)

Juli 2011

Hondenuitlaatbeleid (3.8 MB)

Brochure 'Honden uitlaten in Boxtel' (4.6 MB)

Augustus 2009

Inkoopvoorwaarden

2013

Integraal Jeugdbeleid, nota (408 KB)

Mei 2002

Integrale Veiligheid 2015-2018, kadernota (1.2 MB)

September 2015

Jeugdhulp beleidsplan 2015 (313 KB)

Kunst en Cultuur, subsidiebeleid (46 KB)

Kunst in de openbare ruimte, onderhoudsplanning

April 2017

Luchtkwaliteitsplan (1.1 MB)

Mei 2011

Maatschappelijk Welzijn, notitie (2.2 MB)

September 2009

Marktverordening (71 KB)

Marktreglement (106 KB)

Maart 2011

Museumbeleid, kaderstelling (133 KB)

April 2009

Museumbeleid, notitie (2.1 MB)

Onderwijshuisvestingsplan 2012-2015 (75 KB)

Leerlingenprognose basisonderwijs (204 KB)

November 2011

Ontwikkelingsplan Ladonk (6.7 MB)

September 2011

Prestatiecontract 'Samen werken aan een duurzaam en vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel' 2012-2015 (788 KB)

Juli 2012

Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021

18 december 2015

Rioleringsplan 2015-2019 (14.0 MB)

November 2015

Schulddienstverlening Boxtel 2013 tot en met 2016, beleidsplan (35 KB)

Maart 2013

Sparrenrijk, beheerplan 2010-2019 (3.8 MB)

Maatregelenkaart (283 KB)

2010

Speelruimteplan (5.5 MB)

September 2008

Sportnota 2011-2015 (3.7 MB)

Maart 2011

Strategische Visie 2020 (176 KB)

Structuurvisie Verfrissend Boxtel

Juni 2011

Toerisme en Recreatie, nota (15.2 MB)

2011

Vrijwilligersbeleid gemeente Boxtel (2.3 MB)

2011

Watervisie (1.4 MB)

Maart 2010

Wijkvisie Boxtel Oost (4.6 MB)

Wijkontwikkelingsplan (110 KB)

Juni 2011

Woonkeur (39 KB)

December 2011

Woonvisie 2016-2025 (9.6 MB)

Raadsbesluit (177 KB)

Juni 2016