Verordeningen

Op deze pagina staan de lokale (vastgestelde) regels, vastgesteld door de gemeente Boxtel. Het gaat vaak om verordeningen. Deze stelt de gemeenteraad vast.

Bekijk de verordeningen van de gemeente Boxtel op Overheid.nl

A-F

Aanpak woonoverlast

Adviesraad Sociaal Domein 

Afvalstoffenverordening

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Algemene subsidieverordening 

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

Ambtelijke bijstand 

Antidiscriminatievoorziening

Archiefverordening 

Basisregistratie personen (BRP)

Basisregistraties adressen en gebouwen Boxtel

Behandeling bezwaarschriften

Belastingen

Besluit vereiste verklaring van geen bedenkingen omgevingsrecht

Besmettelijke ziekten en onreinheid in scholen en kinderbewaarplaatsen, voorkoming, wering of beteugeling

Blijverslening

Bouwverordening

Burgerinitiatief 

Brandbeveiligingsverordening

Controleverordening gemeente Boxtel

Coördinatieverordening ruimtelijke initiatieven Boxtel (Crib)

Erfgoedverordening

Financiële verordening gemeente Boxtel

Fractieondersteuning

Functionaris voor de gegevensbescherming