Verordeningen

Op deze pagina staan de lokale (vastgestelde) regels, vastgesteld door de gemeente Boxtel. Het gaat vaak om verordeningen. Deze stelt de gemeenteraad vast.

Bekijk de verordeningen van gemeente Boxtel op Overheid.nl

A-F

Aanwijzingsbesluiten buitengewoon opsporingsambtenaar (4 KB)

 

Adviesraad Sociaal Domein

Afvalstoffenverordening 

Algemene garantie- en geldleningsvoorwaarden (110 KB) 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Algemene subsidieverordening 

Ambtelijke Bijstand 

Antidiscriminatievoorziening (814 KB)

Archiefverordening  

Basisregistraties adressen en gebouwen Boxtel

Beheerregeling GBA

Belastingen en tarieven

Besmettelijke ziekten en onreinheid in scholen en kinderbewaarplaatsen, voorkoming, wering of beteugeling

Bezwaarschriften personele aangelegenheden (490 KB) 

Bouwverordening 2012 (164 KB) 

Burgerinitiatief 

Brandbeveiligingsverordening

Cliëntparticipatie (57 KB)

Raadsbesluit tijdelijke regels Aanscherping Wet werk en bijstand (132 KB)
(IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) 
(IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

Commissie bezwaarschriften (865 KB) 

Controleverordening gemeente Boxtel

Coördinatieverordening ruimtelijke initiatieven Boxtel (65 KB)

Erfgoedverordening (31 KB) (vanaf 1-10-2010, daarvoor was de Monumentenverodening van kracht)

wijziging van de erfgoedverordening (50 KB)

Financiële verordening gemeente Boxtel
Fractieondersteuning
Functioneringsgesprek burgemeester en raad