Burgerparticipatie

Volg ons via social media!

Op deze website vindt u actuele informatie van de gemeente Boxtel. Maakt u gebruik van social media? Via Facebook en Twitter houden wij u ook op de hoogte van het laatste nieuws. 
Meer over gemeente Boxtel en social media

Burgerparticipatie is één van de speerpunten van ons gemeentebestuur. In een maatschappij die verandert door bezuinigingen en technologische ontwikkelingen is het belangrijk de rol van de gemeente en haar medewerkers goed te definiëren en te kijken naar kansen in samenwerking met inwoners. Daar zijn in Boxtel al goede voorbeelden van, bijvoorbeeld Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde.

Om de rol en houding van de gemeente in burgerparticipatie nader onder de loep te nemen is begin 2013 gestart met het traject burgerparticipatie. In dit traject brengen we alle ideeën en belangen omtrent burgerparticipatie in kaart, om burgerparticipatie vervolgens beter vorm te kunnen geven.

Nieuwe kaders voor burgerparticipatie

Tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2014 stelde onze gemeenteraad unaniem nieuwe kaders vast voor burgerparticipatie. De kaders zijn gebaseerd op de conclusies van de beeldvormende bijeenkomst op 15 januari 2014. Met behulp van stellingen discussieerden inwoners, raadsleden en commissieleden tijdens deze bijeenkomst over burgerparticipatie. De conclusies waren:

  • Burgerparticipatie gaat over het meedenken over én uitvoeren van beleid
  • Burgerparticipatie is tweerichtingsverkeer
  • Iedereen vindt burgerparticipatie nodig
  • Hoe meer mensen bij burgerparticipatie worden betrokken, hoe beter
  • We willen zoveel mogelijk mensen bij de discussie hebben, dus ook de adviesorganen
  • Geslaagde burgerparticipatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden

Voor elk van deze conclusies zijn kaders uitgewerkt. U kunt deze lezen in de notie Kaders voor burgerparticipatie (103 KB).