Wijkmakelaars

Wijkmakelaars Hans Mols en Werner van der Velden

Vanaf 2016 werkt de gemeente Boxtel met twee wijkmakelaars: Werner van der Velden en Hans Mols. Zij horen graag wat er in de gemeente speelt en leeft, welke initiatieven en ideeën er zijn en wat inwoners verwachten of wensen van de gemeente.

Heeft u een idee of initiatief dat u aan de wijkmakelaar wilt voorleggen? Neem dan contact met ze op!

Wijkgericht werken

Wijkgericht werken vraagt om een verandering van de gemeentelijke organisatie. Om de juiste manier van werken te ontdekken zijn nieuwe vormen van samenwerking, communicatie, beleidsvorming, besluitvorming en financiering nodig. De wijkmakelaars leggen de verbinding tussen de gemeente en de inwoners en tussen inwoners onderling. Ze zijn vaak ‘buiten’ en zichtbaar voor iedereen in de wijken. Wat ze ‘buiten’ horen en zien, nemen ze mee terug naar ‘binnen’, zodat de gemeente kan aansluiten en ondersteunen.

Overheidsparticipatie

De gemeente Boxtel wil een “faciliterende gemeente” worden. Het sleutelwoord daarbij is overheidsparticipatie. Waar bij burgerparticipatie de overheid met plannen komt waar inwoners aan kunnen deelnemen, is het bij overheidsparticipatie precies andersom. Het initiatief komt vanuit inwoners en zij voeren, ondersteund door de overheid, hun idee zelf uit. De behoeften en wensen van inwoners staan centraal bij overheidsparticipatie. De gemeente sluit zo goed mogelijk aan bij wat er in de samenleving speelt en maakt zoveel mogelijk ruimte voor mensen met goede initiatieven. Daarbij kan het zowel gaan om ideeën die zich richten op de fysieke leefomgeving als op sociaal gebied.