Boxtel zoekt nieuwe burgemeester

De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester is van start gegaan. De gemeenteraad is aan zet om een profielschets op te stellen. In dit profiel legt de raad vast welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben.

Denk mee!

De vertrouwenscommissie hoort graag namens de gemeenteraad van u als inwoner wat volgens u belangrijke eigenschappen voor de burgemeester zijn. Aan welke persoon denkt u wanneer u de nieuwe burgemeester voor u ziet? Wilt u ook uw mening geven welke eigenschappen de burgemeester moet hebben? Vul dan de vragenlijst in. 

Wanneer u los van de vragenlijst input wil delen met de vertrouwenscommissie kunt u een e-mail sturen naar nieuweburgemeester@boxtel.nl. 

Benoemingsprocedure van de burgemeester

Opstellen profielschets

  • Op donderdag 21 februari 2019 vindt een bijeenkomst plaats waar iedereen van harte welkom is. U kunt tijdens deze bijeenkomst aangeven welke eigenschappen u van belang vindt voor onze toekomstige burgemeester.
  • Met alle ontvangen input gaat de vertrouwenscommissie aan de slag met het opstellen van de profielschets. In de profielschets staat aan welke eigenschappen de raad belangrijk vindt voor de nieuwe burgemeester.
  • De gemeenteraad bespreekt de profielschets in de raadsvergadering van 8 april 2019 en stelt de profielschets vast. Dit gebeurt in aanwezigheid van Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant.
  • Na vaststelling van de profielschets wordt de vacature opengesteld.

Selectieprocedure

  • De commissaris van de Koning maakt een eerste selectie van geschikte kandidaten en overlegt met de vertrouwenscommissie.
  • De vertrouwenscommissie voert de selectieprocedure namens de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling tot voordracht van de burgemeester voor.
  • In een besloten raadsvergadering beslist de raad over het advies van de vertrouwenscommissie. Direct na deze vergadering wordt de voorgedragen kandidaat bekend gemaakt. 

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie bestaat uit 8 raadsleden; uit iedere fractie één. Ook zijn er adviseurs aan de commissie toegevoegd. Meer informatie over de vertrouwenscommissie vindt u onder agendapunt 15 van de raadsvergadering van 15 januari 2019.