Financiën

Begroting

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het jaar wat daar op volgt. De begroting bestaat uit 12 programma's waarin drie vragen beantwoord worden:

  • wat willen we bereiken?
  • wat gaan we daarvoor doen?
  • wat mag het kosten?

Lees meer over de begroting

Jaarverslag

Na afloop van elk jaar wordt een jaarverslag opgesteld. Hierin legt het College verantwoording af over het voorgaande jaar. De drie vragen uit de begroting komen hier weer terug:

  • wat hebben we bereikt?
  • wat hebben we daarvoor gedaan?
  • wat heeft het gekost?

Lees meer over het jaarverslag