Jaarverslagen

Een jaarverslag heet officieel een Programmajaarverslag. Net als de begroting is het opgebouwd uit programma´s die het werkveld van de gemeente beschrijven. In een jaarverslag legt het college van B&W verantwoording af op basis van drie vragen:

  • Wat hebben we bereikt?
  • Wat hebben we daarvoor gedaan?
  • Wat heeft het gekost?

Deze vragen komen overeen met die uit de begroting. Zo kunnen de gemeenteraad en onze inwoners controleren of aangekondigde activiteiten uit de begroting zijn uitgevoerd.

Burgerjaarverslagen

Programmajaarverslagen