Gemeenteraad

Alle 23 raadsleden, de 8 politieke partijen, de raadsvoorzitter, griffier

De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de stad.

Contact met de raad

U kunt bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad.

Agenda en vergaderstukken

Vergaderingen van gemeenteraad, besluitenlijsten, schriftelijke vragen, moties, vergaderschema…

Audioverslagen

Terugluisteren van raadsvergaderingen

Langetermijn agenda

Instrument voor raadsleden om efficiënt uitvoering te geven aan hun taken. U kunt per onderwerp de bijbehorende planning en het dossier inzien.