Openbare vergadering van de gemeenteraad Boxtel 1 juli 2008

Locatie: raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoorstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 
AgendaOnderwerpRaadsvoorstel Bijbehorende documentenGeluidsverslag
1.Opening en mededelingengeluidsverslag 
2.Vragenhalfuurtje

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

3.Vaststelling agenda 

 

4.Trekking stemmingsnummer   geluidsverslag
5.Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 27 mei en 2 juni 2008besluitenlijst (39 KB)geluidsverslag
6.Ingekomen stukken1e lijst (42 KB)

geluidsverslag

7.Rapportage taakgroep vernieuwing programmabegrotingcie BZ 18 juni 2008

geluidsverslag

8.Eerste bestuursrapportage 2008cie BZ 18 juni 2008

geluidsverslag

9.Onttrekking Boseind (gedeelte) aan het openbaar verkeercie RZ 17 juni 2008

geluidsverslag

10.Landschapsontwikkelingsplan Boxtelcie RZ 17 juni 2008

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

11.Initiatiefvoorstel ingediend door de fractie van de SP inzake ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Woutersvoorstel (27 KB)geluidsverslag
12.Motie ingediend door de fractie van de VDD inzake toekomstige bestemming Kasteel Stapelenmotie (65 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

13.Sluiting

geluidsverslag