Openbare vergadering van de gemeenteraad van Boxtel 16 december 2008

Locatie: raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoorstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 
AgendaOnderwerpRaadsvoorstel Bijbehorende documentenGeluidsverslag
1.Opening en mededelingengeluidsverslag
2.Vragenhalfuurtje

geluidsverslag

3.Vaststelling agenda 

geluidsverslag

4.Trekking stemmingsnummer   geluidsverslag
5.Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 28 oktober en 6 november 2008besluitenlijst (34 KB)geluidsverslag
6.Ingekomen stukkeningekomen stukken (54 KB)

geluidsverslag

7.Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Boxtel 2009 

geluidsverslag

8.Accountantscontrole 2008 en 2009

geluidsverslag

9.Verordening onroerende-zaakbelastingen 2009

geluidsverslag

10,Begroting 2009 Stichting Regionaal openbaar onderwijs Maas en Meierijgeluidsverslag
11,Jaarrekening 2007 Stichting Regionaal openbaar onderwijs Maas en Meierijgeluidsverslag
12.Verlenen van een aanvullende subsidie van € 34,608 aan MIKgeluidsverslag
13.Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2008-2020 (GVVP) voor de gemeente Boxtelraadsvoorstel 0810692 (88 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

geluidsverslag 4

geluidsverslag 5

geluidsverslag 6

geluidsverslag 7

geluidsverslag 8

geluidsverslag 9

geluidsverslag 10

14.Herinrichting Vleutstraat Liempderaadsvoorstel 0810703 (188 KB)

geluidsverslag

15.Sluiting