Openbare vergadering van de gemeenteraad van Boxtel 22 januari 2008

Locatie: raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoorstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 
AgendaOnderwerpRaadsvoorstel Bijbehorende documentenGeluidsverslag
1.Opening en mededelingengeluidsverslag
2.Vragenhalfuurtje

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

3.Vaststelling agenda 

geluidsverslag

4.Trekking stemmingsnummer   geluidsverslag
5.Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 20 december 2007besluitenlijst (33 KB)geluidsverslag
6.Ingekomen stukken

1e lijst (25 KB)

2e lijst (23 KB)

geluidsverslag

7.Wijzigen Algemene plaatselijke verordening Boxtel 2004. (is doorgeschoven naar de raadsvergadering van februari)

 

8.Beleidsplan Algemene begraafplaats Munselraadsvoorstel 0710667 (174 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

9.Motie van de VVD inzake het PvdA/GL plan voor walwoningen en westelijke parallelweg A2Motie van de VVD (68 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

10.Motie van de DPBL inzake gang van zaken en de gevolgen van de herindicatie huishoudelijke hulp in het kader van de WmoMotie van de DPBL (5 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

11.Sluitinggeluidsverslag