Opanbare vergadering van de gemeenteraad Boxtel 25 november 2008

Locatie: raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoorstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

Aan de leden van de gemeenteraad van Boxtel,

Voor de komende vergadering van de gemeenteraad staat slechts één raadsvoorstel op de agenda. In overleg met het presidium is besloten de vergadering van 25 november 2008 bij gebrek aan bespreekpunten niet door te laten gaan. Het voorstel “Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Boxtel 2009” zal worden behandeld in de raadsvergadering van 16 december a.s.

DE VOORZITTER VAN DE GEMEENTERAAD,
F.H.J.M. van Beers, burgemeester