Openbare vergadering van de gemeenteraad Boxtel 27 mei 2008

Locatie: raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoorstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 
AgendaOnderwerpRaadsvoorstel Bijbehorende documentenGeluidsverslag
1.Opening en mededelingen

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2 

2.Vragenhalfuurtje

geluidsverslag

3.Vaststelling agenda 

geluidsverslag

4.Trekking stemmingsnummergeluidsverslag
5.Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 25 maart 2008besluitenlijst (38 KB)geluidsverslag
6.Ingekomen stukken1e lijst (43 KB)

geluidsverslag

7.Goedkeuring conceptbegroting 2008 Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierijcie MZ 7 april 2008

geluidsverslag

8.Benoeming leden Programmaraad 2007-2009 Brabant Midden Noord van @homecie MZ 7 april 2008

geluidsverslag

9.Wijziging Verordening rechtpositie wethouders, raads- en commissieledencie BZ 14 mei 2008

geluidsverslag

10.Voorstel tot opheffing Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfonds Noord-Brabants Gemeentencie BZ 14 mei 2008

geluidsverslag

11.Herziening van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) Boxtel 2004cie BZ 14 mei 2008geluidsverslag
12.Rapport rekenkamer over grondbeleidraadsvoorstel 0810250 (117 KB)

geluidsverslag

13.Het beleidsverslag "Werk, Inkomen en Zorg 2007" van de afdeling Sociale Zakencie MZ 15 mei 2008

geluidsverslag

14.Vestiging voorkeursrecht gemeenten op gedeelte van plangebied In Goede Aarderaadsvoorstel 0810287 (66 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

15.Voorstel tot vaststelling van het programmajaarverslag 2007programmajaarverslag 2007 (1.2 MB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

geluidsverslag 4

16.Vaststelling van het bestemmingsplan "Princelant" raadsvoorstel 0810218 (51 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

17.Schorsing- vergadering is voortgezet op 2 juni 2008geluidsverslag

 
 

AgendaOnderwerpRaadsvoorstelBijbehorende documentenGeluidsverslag
1.Opening en mededelingengeluidsverslag
2.Beleidsnota "Afhankelijk wonen" gemeente Boxtel

Beleidsnota (647 KB)

Amendement (28 KB)

geluidsverslag
3.Evaluatie samenwerking Sociale Zaken Boxtel en Haarenraadsvoorstel 0810195 (52 KB)geluidsverslag
4.Sluitinggeluidsverslag