Openbare vergadering van de gemeenteraad Boxtel 28 oktober 2008

Locatie: raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoorstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 
AgendaOnderwerpRaadsvoorstel Bijbehorende documentenGeluidsverslag
1.Opening en mededelingen 
2.Vragenhalfuurtje

 

3.Vaststelling agenda 

 

4.Trekking stemmingsnummer  
5.Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 oktober 2008besluitenlijst (35 KB)
6.Ingekomen stukken

 

7.Be├źdiging van de heer D. Merkx

geluidsverslag

8.Korte reactie door het college op de algemene beschouwingen van de fractiesreactie college (32 KB)

geluidsverslag

9.Vaststellen van de ontwerp-programmabegroting 2009raadsvoorstel 0810531 (67 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

geluidsverslag 4

geluidsverslag 5

geluidsverslag 6

geluidsverslag 7

fileadmin/Bestuur/Gemeenteraad/2009/20091215/091215-3.mp3
10.Vaststellen van de Tweede Bestuursrapportage 2008raadsvoorstel 0810601 (64 KB)geluidsverslag
11.Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 7 oktober 2008besluitenlijst (35 KB)geluidsverslag
12.Sluitinggeluidsverslag