Openbare vergadering van de gemeenteraad Boxtel 7 oktober 2008

Locatie: raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoorstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 
AgendaOnderwerpRaadsvoorstel Bijbehorende documentenGeluidsverslag
1.Opening en mededelingengeluidsverslag
2.Vragenhalfuurtje

geluidsverslag

3.Vaststelling agenda 

geluidsverslag

4.Trekking stemmingsnummer   geluidsverslag
5.Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 9 september 2008besluitenlijst (35 KB)geluidsverslag
6.Ingekomen stukken

geluidsverslag

7.Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Boxtel 2008raadsvoorstel 0810524 (71 KB)

geluidsverslag

8.Aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Natte Natuurparel De Scheeken ter uitvoering van het voorlopig ontwerp van januari 2008

geluidsverslag

9.Vaststellen van de Uitgangspuntennota voor het 2e Afvalstoffenplan (2008-2012)

geluidsverslag

10.Vaststelling speelruimteplan gemeente Boxtel 2008-2017

geluidsverslag

11.Verstrekken van een krediet van €401.827 ten behoeve van het realiseren van een drietal voorzieningen in het kader van het uitvoeringsprogramma IHP 2009geluidsverslag
12.Verstrekken van een geldlening van maximaal € 1.195.185 aan het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis De Walnoot nodig in verband met de aankoop van een deel van het Wijk voorzieningen centrrum Selissenwal

geluidsverslag

13.Nota Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2008, 100 stappen in een sprong naar duurzaamheid

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

geluidsverslag 4

14.Nota Grondbeleid 2009-2012

geluidsverslag

15.Vaststelling "Verordening op de WUBB 2008" en vergoedingen voor de voorzitter en belangengroeperingen vertegenwoordigd in de WUBBraadsvoorstel 0810533 (88 KB)amendement (5 KB)geluidsverslag
16.Initiatiefvoorstel ingediend door de fractie van DPBL inzake ontwikkelingen Moorwijkraadsvoorstel 0810597 (84 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

17.Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie Balans inzake zondagsopenstelling supermarktenmotie Balans (942 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

18.Sluiting