Openbare vergadering van de gemeenteraad Boxtel 9 september 2008

Locatie: raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoorstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 
AgendaOnderwerpRaadsvoorstel Bijbehorende documentenGeluidsverslag
1.Opening en mededelingengeluidsverslag 
2.Vragenhalfuurtje

geluidsverslag

3.Vaststelling agenda 

geluidsverslag

4.Trekking stemmingsnummer   geluidsverslag
5.Vaststelling besluitenlijst van de openbare vergadering van 1 en 4 juli 2008

besluitenlijst (25 KB)

geluidsverslag
6.Ingekomen stukken1e lijst (62 KB)

geluidsverslag

7.Voorbereidingsbesluit in verband met de bouw van 10 woningen op de locatie Baroniestraat/Molenstraatraadsvoorstel 0810473 (66 KB)

geluidsverslag

8.Convenant tussen de Belangengroep Zandvliet en de gemeente Boxtel

geluidsverslag

9.Hekwerk sportpark Munsel/Den Wielakkerraadsvoorstel 0810471 (37 KB)

geluidsverslag

10.Ontwerp verordening geurhinder en veehouderijraadsvoorstel 0810436 (145 KB)Amendement Balans (420 KB)

geluidsverslag

11.Initiatiefvoorstel ingediend door de fractie van de VVD inzake een tijdelijke ijsbaan op de markt rondom de jaarwisselingraadsvoorstel 0810567 (66 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

12.Initiatiefvoorstel ingediend door de fractie van Balans inzake aanpassing verordening leerlingvervoer raadsvoorstel 0810566 (66 KB)

geluidsverslag 1

geluidsverslag 2

geluidsverslag 3

13.Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van de SPmotie (22 KB)

geluidsverslag

14.Sluitinggeluidsverslag