Openbare vergadering van de gemeenteraad van Boxtel 22 april 2014

Locatie: Raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 

De beeldvormende bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 20.30 uur. Om 20.30 uur begint de raadsvergadering.
Meer over de nieuwe vergaderwijze

 

Punt

OnderwerpRaadsvoorstelBijbehorende documentenGeluidsverslag
Beeldvormende bijeenkomst
1.Beleidsprogramma 2014-2018: ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’. Openbare bijeenkomst waarbij inwoners van Boxtel kunnen meepraten over het concept-beleidsprogramma.

Beleidsprogramma (44 KB)

Inspraakreactie mw Beckers (37 KB)

Inspraakreactie dhr Assmann (105 KB)+ bijlage leerlingenprognoses (246 KB)

Beluister agendapunt 1, deel 1

Beluister agendapunt 1, deel 2

Beluister agendapunt 1, deel 3

Raadsvergadering
1.Opening en mededelingen en inventarisatie van het spreekrechtBeluister agendapunt 1, deel 1
2.VragenhalfuurtjeBeluister agendapunt 2
3.Vaststelling agendaAgenda (36 KB)Beluister agendapunt 3
4.Trekking stemmingsnummer

25 (42 KB) en 27 maart (37 KB)

8 april (37 KB)2014

Beluister agendapunt 4
5.Vaststelling besluitenlijst 25 en 27 maart 2014 en van 8 april 2014Beluister agendapunt 5
6.Lijst ingekomen stukkenLijst (38 KB)Beluister agendapunt 6
Rubriek 1: Oordeelvormend
7.Gelegenheid tot inspreken. Beluister agendapunt 7
8.Beleidsprogramma 2014-2018: ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’.

Beluister agendapunt 8, deel 1

Beluister agendapunt 8, deel 2

Beluister agendapunt 8, deel 3

Beluister agendapunt 8, deel 4

Beluister agendapunt 8, deel 5

Rubriek 2: Besluitvormend
9.Beleidsprogramma 2014-2018: ‘Ruimte voor innovatie en vernieuwing’.R1410154 (46 KB)

Beleidsprogramma (44 KB)

Amendementen CDA (95 KB)

Amendementen Balans (169 KB)   

Motie PvdA/GL Jeugdwerkeloosheid (41 KB)

Motie PvdA/GL Werken met wijken (41 KB)

Beluister agendapunt 9
10.

a.   Benoeming van de wethouders op voordracht van de raad en aanvaarding van de benoemingen

b.  Onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders (schorsing).
c.  Beëdiging van de wethouders.
R1410152 (43 KB)Concept-portefeuilleverdeling (15 KB)

Beluister agendapunt 10, deel 1

Beluister agendapunt 10, deel 2

Beluister agendapunt 10, deel 3

11.

a.  Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden (schorsing).
b.  Beëdiging van de nieuwe raadsleden.

Beluister agendapunt 11, deel 1

Beluister agendapunt 11, deel 2

12.Sluiting