Raadsavond gemeente Boxtel 19 september 2017

Locatie: Raadzaal, ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat
Aanvang: 19:30 uur
Eindtijd: 22:30 uur

 

Agenda

 

Punt

Onderwerp
Raadsvoorstel

Bijbehorende documenten
0Vragenhalfuurtje.
1.Opening en mededelingen.
2.Vaststelling agenda.Agenda (207 KB)
3.Trekking stemmingsnummer.
4.Vaststelling besluitenlijst 12 september 2017Besluitenlijst (272 KB)
5.Mogelijkheid voor portefeuillehouders en/of vertegenwoordigers van Gemeenschappelijke Regelingen tot het doen van mededelingen of het verstrekken van informatie over actuele zaken.
6.Lijst ingekomen stukken.Lijst (355 KB)
Rubriek 1: Oordeelvormend
7.Gelegenheid tot inspreken over raadsvoorstellen in de oordeelvormende rubriek; uiterlijk 24 uur voor aanvang aanmelden bij de waarnemend griffier.
8.Cultuurnota Boxtel 2017-20201700320R (146 KB)

Cultuurnota Bouwen aan betekenis (19.3 MB)

Motie CDA (127 KB)

9.Motie vreemd aan de orde van de dag 'Wijkleerbedrijf' ingediend door fractie D66Motie D66 (244 KB)
10.

Door de raad geagendeerde ingekomen stukken

a) Brief staatsecretaris VWS, Actuele landelijke ontwikkelingen Sociaal Domein; BALANS

b) Stuk ter kennisname Cliëntervaringsonderzoek Wmo; Combinatie95, CDA, BALANS

c) Brief VVE De Croon over herindeling Marktplein; BALANS

a) brief staatssecretaris (6.2 MB)

b) stuk ter kennisname (2.2 MB)

c) brief VvE (411 KB)

Rubriek 2: Besluitvormend
11.Cultuurnota Boxtel 2017-2020
12.Motie vreemd aan de orde van de dag 'Wijkleerbedrijf' ingediend door fractie D66
13.Sluiting