De griffie van de gemeente Boxtel

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de raadsleden in brede zin:

  • De griffie zorgt dat de gemeenteraadsleden over alle informatie beschikken die zij voor hun werk nodig hebben.
  • De griffie adviseert de fracties over de inzet van politieke instrumenten.
  • De griffie adviseert het presidium (de vergadering van fractievoorzitters) en de agendacommissie.
  • De griffie voert het secretariaat van de rekenkamercommissie.
  • De griffier organiseert en coƶrdineert alle raadsbijeenkomsten en is daar ook bij aanwezig.
  • De griffier bereidt samen met de voorzitter de raadsvergaderingen voor.

Ook de inwoners van Boxtel kunnen rekenen op de griffier. Zoekt u als inwoner of instantie contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Wilt u gebruik maken van het spreekrecht of een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffier voor u klaar.

Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris. In Boxtel ondersteunen een raadsadviseur en een griffiemedewerker de griffier.

Contactgegevens

Secretariaat 
(0411) 65 59 11 of griffie@boxtel.nl 

Inge Smits
Raadsgriffier
(0411) 65 52 85 / 06 - 37 00 31 16 of ism@boxtel.nl

Marc van Vugt
Medewerker Griffie, secretaris rekenkamercommissie
(0411) 65 52 30 of mvu@boxtel.nl