De griffie van de gemeente Boxtel

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de raadsleden in brede zin. De griffie ondersteunt de gemeenteraad en de raadsleden in brede zin. De griffie zorgt dat de gemeenteraadsleden over alle informatie beschikken die zij voor hun werk nodig hebben en adviseert de fracties over de inzet van politieke instrumenten. De griffier organiseert en co├Ârdineert alle raadsbijeenkomsten en is daar ook bij aanwezig. Daarnaast bereidt de griffier samen met de voorzitter de raadsvergaderingen voor. De griffie adviseert het presidium (de vergadering van fractievoorzitters) en de agendacommissie. Om de belangen van de raad goed te kunnen waarborgen, werkt de griffier intensief samen met de burgemeester en de gemeentesecretaris. Ook de inwoner van Boxtel kan rekenen op de griffier. zoekt u als inwoner of instantie contact met de raad, fracties en/of raadsleden? Wilt u  gebruik maken van het spreekrecht of  een burgerinitiatief indienen? Dan staat de griffier voor u klaar. In Boxtel ondersteunen een raadsadviseur en een griffiemedewerker de griffier.
Ten slotte voert de griffie het secretariaat van de rekenkamercommissie.

Contactgegevens

Secretariaat 
(0411) 65 59 11 of griffie@boxtel.nl 

Inge Smits
Waarnemend raadsgriffier
(0411) 65 52 85 of ism@boxtel.nl

Marc van Vugt
Medewerker Griffie
(0411) 65 52 30 of mvu@boxtel.nl