Praat met de raad

Schuif aan bij de beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad van Boxtel

De gemeenteraad van Boxtel vergadert vanaf april 2014 op een andere manier. Met de nieuwe manier van werken wil de raad twee dingen bereiken:

  • dat inwoners en organisaties in Boxtel al in een vroeg stadium mee kunnen denken over beleid
  • en dat de raad zelf zich een goed en breed beeld vormt van een onderwerp, voordat hij tot een besluit komt. 

Praat met de raad

De adviescommissies (Maatschappelijke, Ruimtelijke en Bestuurlijke Zaken) bestaan niet meer. In plaats daarvan organiseren we onder de noemer ‘Praat met de raad’ beeldvormende bijeenkomsten over onderwerpen die veel kunnen veranderen voor onze gemeente, of waar veel inwoners en organisaties zich bij betrokken voelen.

Dit zijn geen politieke vergaderingen. Het zijn bijeenkomsten waar na een korte inleiding voor iedereen de gelegenheid is om vragen te stellen of zaken aan de gemeenteraad mee te geven.

Afhankelijk van het onderwerp duurt een beeldvormende bijeenkomst een half uur, een uur of is deze avondvullend. De ‘korte’ bijeenkomsten vinden voorafgaand aan de raadsvergadering plaats. Ook de vorm van de beeldvormende bijeenkomst kan verschillen: een presentatie, een werkbezoek of een discussie.

De data en onderwerpen worden van tevoren aangekondigd via de communicatiekanalen van de gemeente: de website, de gemeenterubriek in Brabants Centrum en social media. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om in te spreken over een onderwerp dat op de raadsagenda staat.

Aanmelden

Wij vragen u vriendelijk u voorafgaand aan de raadsvergadering aan te melden bij de griffie van de gemeente: (0411) 655911of via griffie@boxtel.nl

Meer informatie

Wilt u meer lezen over het nieuwe vergadersysteem? U vindt alle informatie in het document Vergaderen met BOB (58 KB). Als u vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de raadsgriffie op (0411) 655911 of griffie@boxtel.nl

Beeldvormende bijeenkomsten

Burgerinitiatief

Wanneer minimaal 100 mensen in Boxtel vinden dat er een belangrijk onderwerp op de raadsagenda moet worden gezet, kunnen zij gebruikmaken van het burgerinitiatief.