Rekenkamercommissie Boxtel

Samenstelling Rekenkamercommissie

Voorzitter: J.J.M. van den Heuvel
Secretaris: M.P.J. van Vugt 

Leden
W.M.A.E. Vermeer
C.A.J.M. Langerwerf

 

 

De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn controlerende taak. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de raad vastgestelde beleid. Met andere woorden: of het beleid de beoogde resultaten heeft opgeleverd en of daarvoor geen overbodige kosten zijn gemaakt.

Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeente. Zij bepaalt zelf welke onderwerpen zij wil onderzoeken. Wel vraagt zij de raadsleden om suggesties aan te dragen voor onderwerpen. Uiteindelijk beslist de commissie zelf of zij een onderzoek al dan niet gaat uitvoeren.

Leren voor de toekomst

De onderzoeken van de rekenkamercommissie zijn niet bedoeld om de gemeente op haar fouten te wijzen, maar om van te leren voor de toekomst. Als de rekenkamercommissie tot de conclusie komt dat het beter had gekund, formuleert zij ook aanbevelingen voor verbetering. De gemeenteraad beslist of zij de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie overneemt.

Onderzoeksrapporten van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie heeft in de afgelopen jaren een aantal onderzoeksrapporten uitgebracht. Hieronder treft u het overzicht.

OnderwerpWanneer?
Meldingen in de openbare ruimte (4.6 MB)oktober 2018
Privatisering accommodaties (6.2 MB)mei 2018
Loket Wegwijs, het Sociaal Team en het Basisteam Jeugd en Gezin; een reflectieve evaluatie (6.0 MB)september 2017
Risicomanagement gemeente Boxtel (873 KB)februari 2017
Evaluatie burgerparticipatie Gemeente Boxtel (1.4 MB)april 2016
Werkt het door? (503 KB)september 2015
Sturing grondbeleid (2.5 MB)juli 2015
Naar meer Boxtelse sturing in de regionale samenwerking (1.8 MB)maart 2015
Interactie tussen raad en college (1.0 MB)april 2014
Dommel door Boxtel (2.4 MB)oktober 2013
Schaliegas (2.8 MB)juli 2013
Grote projecten (263 KB) (+ overkoepelende rapportage (73 KB))april 2012
Lokale Agenda 21 (94 KB)april 2012
Integraal Huisvestingsplan scholen (IHP) (516 KB)juni 2011
de WMO (633 KB)november 2010
Subsidiebeleid (1.1 MB)oktober 2009
Aanbestedingsbeleid (424 KB)maart 2009
Lokale Democratie (226 KB)september 2008
Grondbeleid (219 KB)Oktober 2007
Programmabegroting (170 KB)Oktober 2007

 

 

Onderzoeksprogramma Rekenkamercommissie gemeente Boxtel

Onderzoeksprogramma 2019 (14.5 MB)

Onderzoeksprogramma 2018 (144 KB)

Onderzoeksprogramma 2017 (143 KB)

Onderzoeksprogramma 2016 (391 KB)

Jaarverslagen Rekenkamercommissie

Jaarverslag 2018 (579 KB)

Jaarverslag 2017 (471 KB)

Jaarverslag 2016 (391 KB)

Heeft u een onderwerp voor een onderzoek door de Rekenkamer?

Ook als inwoner kunt u gemotiveerd suggesties aandragen voor onderzoeken door de rekenkamer. Het gaat dan om zaken die het persoonlijk belang overstijgen en die betrekking hebben op beleid dat eerder door de raad is vastgesteld.

Als u een idee voor een onderzoek heeft, neem dan contact op met Marc van Vugt, secretaris van de rekenkamercommissie.

De rekenkamercommissie laat u weten wat er met uw suggestie is gedaan. 

Naar boven