Boxtel 2020, duurzaam en dynamisch in het Groene Woud

Documenten

Strategische Visie 2020 (176 KB)

Foto van Boxtel 2008 (3.2 MB)

Eind 2008 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwe strategische visie op te gaan stellen. De vorige, “Boxtel boeit, samen op weg naar 2010”, komt aan het eind van zijn levensloop. De raad vindt het belangrijk dat er een nieuw perspectief ontstaat, een nieuw punt aan de horizon dat inspirerend is voor de het beleid van de komende tien jaar.

In het boekje ‘De foto van Boxtel’ dat in 2008 is opgesteld, gaan we in op de vragen wat de vorige visie betekend heeft en hoe Boxtel er op dit moment (“op de foto die je nu maakt”) voor staat.

Klik om te vergroten

De zes ambities voor 2020

De Strategische Visie 2020 is verwoord in zes ambities. De ambities zijn ondersteund in de vele gesprekken die hebben plaatsgevonden en ze moeten worden voortgezet, zo mogelijk nog met meer kracht dan tot nu toe. De zes ambities zijn:


Deze zes ambities vormen samen een nieuwe foto van Boxtel, die van 2020. Lees hier de toekomstvisie.

Inbreng van organisaties en bewoners

Rondetafelgesprekken

In januari 2009 zijn er 17 rondetafelgesprekken gehouden met bedrijven, instellingen en verenigingen in Boxtel rond centrale thema’s zoals ‘economie en arbeidsmarkt’, ‘kunst en cultuur’ en ‘centrumgebied’.

Huiskamergesprekken

In een volgende ronde konden alle inwoners van Boxtel meepraten. Bijna 200 mensen deden mee aan de huiskamergesprekken waarin de leden van de gemeenteraad en de wethouders thuis op de koffie kwamen om over de toekomst van Boxtel te filosoferen. Hen werd bijvoorbeeld gevraagd hoe zij, als ze 100 Euro te besteden hadden voor Boxtel, zij dit zouden verdelen over de onderdelen van de Boxtelse begroting.

Ten slotte hebben 1200 inwoners van Boxtel ook nog een enquête ontvangen waarin hun mening wordt gepeild over de ontwikkelingen in Boxtel.