EPA maatwerkadvies

Hoe kunt u uw woning energiezuiniger maken? Gemeente Boxtel helpt u daar graag mee. Vanaf 1 april 2014 kunt u een bijdrage van € 250,- aan de uitvoering van een EPA maatwerkadvies ontvangen. EPA staat voor Energie Prestatie Advies. Met deze bijdrage hopen wij inwoners te stimuleren om energiebesparende maatregelen uit te laten voeren. Een belangrijke bijdrage om ervoor te kunnen zorgen dat we in 2040 energieneutraal te zijn.

Wat is een EPA maatwerkadvies?

Met het EPA maatwerkadvies krijgt u inzicht in de energieprestatie van uw woning: hoe goed bespaart u nu energie? U komt hierbij te weten welk energielabel uw huis heeft. Het energielabel geeft de resultaten weer in een score, zodat u uw woning weer kunt vergelijken met andere soortgelijke woningen. Daarnaast maakt EPA maatwerkadvies inzichtelijk wat u kunt doen om uw woning nóg energiezuiniger te maken. U kunt zo snel en eenvoudig ontdekken welke maatregelen u kunt treffen om uw woning energiezuiniger te maken en uw vaste lasten verminderen.

 Vragenlijst EPA maatwerkadvies 

Heeft u met subsidie van de gemeente Boxtel in 2014-2015 een energie Prestatie Advies (EPA) laten uitvoeren voor uw woning? Dan heeft u van ons een brief ontvangen waarin wij u vragen om een vragenlijst in te vullen. Wij hebben de vragenlijst opgesteld om te beoordelen hoe effectief het gemeenschapsgeld is gebruikt en om te zien of er nog wensen zijn voor vervolgstappen.

U kunt de enquête tot 16 december 2016 online invullen via www.boxtel.nl/EPAvragenlijst.

Meer weten?

Wilt u meer informatie? U kunt de folder EPA maatwerkadvies 'Uw huis energiezuinig(er) maken?' (9.0 MB)nalezen. Of neem contact op met onze collega, via de contactgegevens in de grijze kolom rechts op deze pagina.

Waarom stimuleren wij EPA maatwerkadvies?

Duurzaamheid is al vele jaren een belangrijk onderwerp in het beleid van de gemeente Boxtel. Graag stimuleren wij energiebesparing en -productie. Het EPA maatwerkadvies, dat u helpt bij het energiezuiniger maken van uw woning, is hier een goed voorbeeld van. Het is een belangrijke bijdrage om duurzaamheid in Boxtel verder te brengen. Zo zetten we weer een belangrijke stap richting ons doel Boxtel Energie Neutraal in 2040. Wilt u meer weten over duurzaamheid en duurzame projecten in Boxtel? Op de pagina Boxtel blijft voorop met duurzaamheid vindt u meer informatie.