Boxtel blijft voorop met duurzaamheid

Donderdag 9 juni 2016 vond in de Raadzaal een inspirerende startbijeenkomst over duurzaamheid plaats. We hebben bekende, maar ook minder bekende gezichten mogen begroeten. Er ontstonden leuke discussies en er is veel enthousiasme om samen met de gemeente aan de slag te gaan.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

We gaan een overzicht maken van alle ideeën die we uit de bijeenkomst hebben gehaald. Alle ideeën koppelen we terug aan iedereen die donderdag 9 juni aanwezig was en delen we ook via het online platform www.hetgebeurtinjebuurt.nl.

De zomervakantie komt eraan. Dat betekent niet dat we stil gaan zitten. De komende periode tot september gaan we gebruiken om nog meer op te halen uit de gemeenschap. Door bijvoorbeeld bij mensen, clubs, scholen en evenementen langs te gaan en het gesprek met elkaar aan te gaan over duurzaamheid. Alle informatie delen wij via www.hetgebeurtinjebuurt.nl en direct met de mensen die zich hebben aangemeld voor een werkgroep.

Het begint in je buurt!

Goed leven vraagt om bewuste keuzes. We willen dat onze kinderen het ook goed hebben. Daar hebben wij zelf invloed op. Boxtel zoekt een goed evenwicht tussen economie, sociale verhoudingen en milieu. We wentelen problemen niet af op de toekomst maar nemen onze verantwoordelijkheid. Dat hebben we altijd al gedaan.

Wat willen we behouden en wat gaan we veranderen? We zoeken naar nieuwe, positieve impulsen voor onze toekomst. Daarin willen we samen de juiste én bewuste keuzes maken. Een nieuw duurzaamheidsbeleid. Waarin iedereen meedenkt, meespreekt en meedoet. Gemeente, bewoners, ondernemers, scholieren en studenten. Mensen met idealen. Nieuwe – en dwarse – geluiden.

Iedereen krijgt positieve energie van goede voorbeelden. Groen leven. Ondernemend leven. Samen leven. Energiek leven. Met mensen die verantwoordelijkheid durven nemen, om initiatieven te nemen. Samen bouwen aan dingen die groter zijn dan je eigen droom. Meewerken aan een betere omgeving begint in je eigen buurt.

Aan de slag!

We gaan met vier werkgroepen aan de slag: 

  • Samen leven in Boxtel
  • Energiek leven in Boxtel
  • Ondernemend leven in Boxtel
  • Groen leven in Boxtel

De eerste werkgroepbijeenkomsten vinden plaats op 12, 14, 15 en 19 september. Meer informatie hierover volgt later. 

Aanmelden voor een werkgroep? 

Kon u niet bij de bijeenkomst aanwezig zijn maar wilt u zich wel aanmelden voor een werkgroep? Dat kan! Stuur dan een e-mail naar Maaike de Wijk: m.d.wijk@mijngemeentedichtbij.nl.  

Ook als u nog voorbeelden heeft van mooie initiatieven of ideeën kunt u contact opnemen met Maaike de Wijk.

Het laatste nieuws over duurzaamheid in Boxtel