Duurzaamheidslening

U wilt uw huis energiezuiniger maken. Het treffen van energiemaatregelen brengt kosten met zich mee. U heeft hier niet direct geld voor beschikbaar of u wilt uw geld besteden aan andere zaken. Wat doet u dan? Met de Duurzaamheidslening kunt u bij gemeente Boxtel geld lenen om uw woning energiezuinig te maken. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende maatregelen zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, gevel-, dak-, vloerisolatie en HR++ glas. De Duurzaamheidslening heeft een rentepercentage van slechts 2%.

Kom ik in aanmerking voor de Duurzaamheidslening?

Als gemeente hebben wij voorwaarden opgesteld, waaraan u moet voldoen om voor de Duurzaamheidslening in aanmerking te komen.

Voor wie is de lening?
U bent eigenaar-bewoner van een woning gelegen in de gemeente Boxtel.

De lening in het kort

 • De hoogte van de lening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-.
 • De lening wordt verstrekt op basis van jaarannuïteiten.
 • Looptijd van 10 jaar tot een bedrag van € 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen.
 • De rente bedraagt 2%.
 • De lening wordt onderhands verstrekt.
 • De lening wordt alleen verstrekt na positieve financiële krediettoets.
 • De afsluitprovisie bedraagt 1,5% c.q. 2%.

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?
Hieronder staan voorbeelden van enkele veelvoorkomende energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen. Een complete lijst kunt u terugvinden in de regeling "Lening Stimulering Energiemaatregelen" (554 KB).

 • warmtepomp
 • zonnepanelen
 • paneel-, vloer-, spouwmuur- en dakisolatie
 • isolerende raamkozijnen
 • duurzame verwarmingsinstallatie

Aanvraag Duurzaamheidslening

De aanvraag van de Duurzaamheidslening loopt via de gemeente Boxtel en het SVn, het Stimuleringfonds Volkshuisvesting. Voor het aanvragen downloadt u de documenten die u op deze pagina vindt via "Meer informatie" onder 'documenten'. U vult de documenten in en stuurt ze per post, samen met alle in de checklist gevraagde gegevens, naar de gemeente Boxtel, die het na goedkeuring doorstuurt naar de SVn. Vervolgens behandelt SVn uw aanvraag en verzorgt zij de verdere afhandeling en administratie. In de folder Duurzaamheidslening Boxtel (247 KB) vindt u meer informatie over dit proces.

Waarom de Duurzaamheidslening in Boxtel?

Eén van onze ambities als gemeente is om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Wat houdt dit in? We willen in 2040 net zoveel duurzame energie (zon, wind of biomassa) opwekken als dat we verbruiken binnen de gemeente. Door energiebesparende maatregelen te stimuleren, kunnen we hier een bijdrage aan leveren. De Duurzaamheidslening is hierin een financiële stimulans. Wilt u meer weten over duurzaamheid en Boxtel? Op de pagina Boxtel blijft voorop met duurzaamheid vindt u meer informatie.