Greentech Park Brabant

Meer informatie

Contact

Frank Koesen
E: fko@boxtel.nl
T: (0411) 65 52 17

Het Greentech Park Brabant is in opbouw. Bedrijven die groene reststromen willen omzetten in grondstof of energie, kunnen hun product daar testen, zodat deze vervolgens in de markt gezet kunnen worden.

Vanuit het onderwijs kunnen studenten van Helicon (MBO) en HAS (HBO) bedrijven praktisch, vaardig en creatief helpen met conceptontwikkeling. Zo wordt een nieuwe generatie jongeren opgeleid die enthousiast is over de mogelijkheden van groene economie. De verbinding tussen ondernemers, onderwijs en overheid vormt een perfecte basis voor de opkomende 'biobased economy'.

Greentech Campus Brabant - onderdeel Greentech Park Brabant

Op dit moment is ook de Greentech Campus Brabant in ontwikkeling. Dit wordt een online kennisbank over Greentech, waar ondernemers, onderwijs en overheid elkaar informatie kunnen verschaffen over ontwikkelingen op gebied van Greentech. Dat kan straks door bijvoorbeeld lessen op locatie, online en op afstand. Hiermee willen we research en development stimuleren op het gebied van Greentech bij bedrijven en onderwijs. Greentech Campus Brabant is een onderdeel van het Greentech Park Brabant.

Partners

  • AgriFood Capital
  • Helicon Green engineering
  • Avans Hogeschool
  • BOM Business development
  • Rabobank
  • Maris Projects

 

Het laatste nieuws over Greentech Park Brabant

Waarom Greentech Park Brabant?

Duurzaamheid is al vele jaren een belangrijk onderwerp in het beleid van de gemeente Boxtel. We faciliteren duurzame bedrijvigheid en zijn breed op zoek naar kansen. Het initiatief voor de Greentech Park Brabant is hierin een belangrijke stap. Lees op de pagina Boxtel blijft voorop met duurzaamheid meer over duurzaamheid in Boxtel.