Zonatlas Boxtel

Meer informatie

Contact

Johan van den Biggelaar
E: jbi@boxtel.nl
T: (0411) 65 52 94

De zonatlas is een website waarmee u in één oogopslag kunt zien of uw dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie.

De website levert een belangrijke bijdrage aan het doel van de gemeente: Boxtel in 2040 energieneutraal! Met de zonatlas stimuleert de gemeente inwoners, bedrijven en organisaties om duurzame energie op te wekken.

De zonatlas is ontwikkeld door het Klimaatverbond Nederland en het Duitse bedrijf Tetraeder.

Hoe werkt de zonatlas?

Met de zonatlas biedt de gemeente een hulpmiddel dat eenvoudig, gratis en snel per dak berekent of zonne-energie een rendabele optie is. De zonatlas houdt rekening met de hoogte van gebouwen, bomen, oppervlakte van het dak, hellingshoeken en de hoeveelheid zon. Ook kunnen er verschillende berekeningen worden uitgevoerd over bijvoorbeeld de terugverdientijd van de investering. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn.

Waarom de zonatlas in Boxtel?

Eén van onze ambities als gemeente is om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Wat houdt dit in? We willen in 2040 net zoveel duurzame energie (zon, wind of biomassa) opwekken als dat we verbruiken binnen de gemeente. Door de eigen productie van duurzame energie te vergroten, kunnen we hier een bijdrage aan leveren. De zonatlas is hierbij een stap in de goede richting!

Wilt u meer weten over duurzaamheid en Boxtel? Op de pagina Boxtel blijft voorop met duurzaamheid vindt u meer informatie.