Aangenaam leven in Boxtel

Mensen bepalen voor een groot gedeelte zelf de kwaliteit van hun leven. De gemeente ziet het als een belangrijke taak om de voorwaarden hiervoor te creëren. Daarin is Boxtel natuurlijk niet uniek; dit geldt voor alle gemeenten. In veel gemeenten is een soortgelijke ontwikkeling zichtbaar; sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en belangrijke wettelijke kaders gelden voor elke gemeente. Maar ondanks deze min of meer gelijke uitgangspositie vult elke gemeente haar sociale beleid natuurlijk naar eigen inzicht in.

Boxtel, een prima woongemeente

De resultaten van een recent leefbaarheidsonderzoek laten zien dat 73 procent van de inwoners het wonen en leven in Boxtel goed tot uitstekend vindt. Ook in de gesprekken die in het kader van de strategische visie gevoerd zijn, geven mensen aan Boxtel een prima woongemeente te vinden.

Maar ook al gaat het goed en is er een grote mate van tevredenheid, 'stilstand is achteruitgang'. Boxtel zal daarom met veel energie aan de toekomst van het woon- en leefklimaat blijven werken om de opgebouwde positieve reputatie te bestendigen of verder te verbeteren.